Κυρίες άνω των 35 ζητούνται απο εταιρία

Κυρίες άνω των 35 ζητούνται απο εταιρία σε δυο διαφορετικές απασχολήσεις στην περιοχή τους. α) Παρουσίαση καλλυντικών σε
προκαθορισμένα ραντεβού απο την εταιρία ή β) Διαφήμιση επαγγελματιών. Απαραίτητο αυτοκίνητο. 

Πολλά κέρδη. τηλ 2310546410 , 6997022113
E-mail: kandoo74@gmail.com
Τηλ. Επικοινωνίας:
Fax:
web site:
Facebook:
Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης
Από το Blogger.