ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Ζητούνται συνεργάτες - καθηγητές Γαλλικής Γλώσσας για τη στελέχωση τμήματος με αντικείμενο την κατ΄οίκον διδασκαλία.


E-mail: info@private-lesson.gr
Τηλ. Επικοινωνίας: 210 9920730
Fax: 210 9947387
web site: http://www.private-lesson.gr/
Facebook: https://www.facebook.com/oikomatheia
Τύπος Απασχόλησης: Συνεργασία
Από το Blogger.