Καθηγητές σε Κέντρο Ξένων Γλωσσών

Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών & Δια Βίου Μάθησης "Easy Learning" στην Καβάλα αναζητά καθηγήτριες Αγγλικών, Ισπανικών, Γαλλικών,
Πληροφορικής
Καθηγητή/τρια Αγγλικών.
Προσόντα υποψήφιου/ας:
- Απόφοιτος/τη ΑΕΙ αντίστοιχης ειδικότητας
- Άδεια διδασκαλίας
- Προηγούμενη εμπειρία με παιδιά
- Ηλικίας έως 45 ετών.

Καθηγητή/τρια Ισπανικών.
Προσόντα υποψήφιου/ας:
- Διδακτική επάρκεια
- Άδεια διδασκαλίας
- Προηγούμενη εμπειρία με παιδιά
- Ηλικίας έως 45 ετών.

Καθηγητή/τρια Γαλλικών.
Προσόντα υποψήφιου/ας:
- Διδακτική επάρκεια
- Άδεια διδασκαλίας
- Προηγούμενη εμπειρία με παιδιά
- Ηλικίας έως 45 ετών.

Καθηγητή/τρια Πληροφορικής.
Προσόντα υποψήφιου/ας:
- Απόφοιτος/τη ΑΕΙ/ΤΕΙ αντίστοιχης ειδικότητας
- Άδεια διδασκαλίας
- Προηγούμενη εμπειρία με παιδιά
- Ηλικίας έως 45 ετών.

Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.facebook.com/Easy-Learning-%CE%92%CE%AF%CE%BB%CE%BB%CF%85-%CE%9A%CE%BF%CE%BD%CE%B4%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%BF%CF%85-1030673136951855/
Για αποστολή βιογραφικών: vasskon@otenet.gr


Αναδημοσίευση: career.duth.gr
Από το Blogger.