Γραμματέας στη Νίκαια

Εταιρεία Πληροφορικής στη Νίκαια ζητά να εντάξει στο ανθρώπινο δυναμικό της Υπάλληλο για Γραμματειακή Υποστήριξη – Γραμματεία
Πωλήσεων – Τelemarketing – Τιμολόγηση.Κύρια καθήκοντα θέσης:
- Γραμματειακή υποστήριξη 
- Χειρισμός εμπορικού προγράμματος (τιμολόγηση, καταχώρηση αγορών)
- Telemarketing και οργάνωση τμήματος πωλήσεων

Προφίλ Υποψήφιας:
- Πολύ καλή χρήση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας 
- Άριστη Γνώση Η/Υ 
- Γνώση εμπορικού προγράμματος θα εκτιμηθεί
- Απαραίτητη η εμπειρία σε telemarketing 
- Ευχάριστη προσωπικότητα, ομαδικό πνεύμα, προθυμία
- Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες και ευχέρεια στην επικοινωνία

Η εταιρεία προσφέρει: 
-Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών – Ασφάλιση 
-Άριστο περιβάλλον εργασίας 
-Προοπτική εξέλιξης 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα αναφέροντας τον κωδικό θέσης (sec15) με e-mail στο: hr@megasoft.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-3416900. Όλα τα βιογραφικά θα τύχουν απόλυτης εχεμύθειας.

Αναδημοσίευση: proslipsis.gr
Από το Blogger.