ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

Καθηγητής Αγγλικών με πολυετή εμπειρεία και μετεκπαίδευση στη Διδακτική Μεθοδολογία αναλαμβάνει την προετοιμασία για τα πτυχία
των Πανεπιστημίων Michigan-Cambridge .Οργάνωση,Μέθοδος,Αποτέλεσμα .Τιμές πολύ λογικές.E-mail: mela10@cyta.gr
Τηλ. Επικοινωνίας: 6980470709
Fax:
web site:
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100010440163704
Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης
Από το Blogger.