Έμμισθοι Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι

Η μεγαλύτερη μονάδα διεθνούς χρηματοοικονομικού ομίλου στις επενδύσεις σε Αμοιβαία Κεφάλαια και  Ασφάλειες Ζωής ζητά 5
έμπειρους ασφαλιστικούς συμβούλους,, με πιστοποίηση από την τράπεζα της Ελλάδος. Αμοιβή μισθός. Πληροφορίες κύριος Μαλλίδης ,  e-mail: mallidis100@gmail.com


E-mail: mallidis100@gmail.com
Τηλ. Επικοινωνίας:
Fax:
web site:
Facebook:
Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης

Από το Blogger.