Θέσεις για Πωλητές/τριες – Ταμίες και Αποθηκάριους στα My Market

Για τα κατάστηματα σε Αγρίνιο, Νέα Αρτάκη και Ανάβυσσο, επιθυμούμε να προσλάβουμε: Πωλητές/τριες – Ταμίες και
Αποθηκάριους
Απαραίτητα προσόντα:

Απολυτήριο Λυκείου
Ηλικία 18-35 ετών
Βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ
Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
Ικανότητες επικοινωνίας
Για τους πωλητές του Κρεοπωλείου, βεβαίωση σχολής Κρεοπωλών
Η εταιρεία προσφέρει:

Ανταγωνιστικές αποδοχές, πρόγραμμα ιδιωτικής ασφάλισης, συνεχή εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης σε μια δυναμική εταιρεία με συνεχή ανάπτυξη.

Πατήστε εδώ για την αποστολή του βιογραφικού σας
Από το Blogger.