Συνεργάτες – Καθηγητές Πληροφορικής

Το Κέντρο Σπουδών Αρνός με αντικείμενο την online εκπαίδευση ζητά Συνεργάτες – Καθηγητές για μαθήματα και υποστήριξη εργασιών.
Ειδικότητα: Καθηγητές Πληροφορικής (κωδ. θέσης 5303)
Απαραίτητα προσόντα:
Άριστη γνώση του αντικειμένου
Εξειδίκευση στα παρακάτω θεματικά πεδία:
Τεχνολογία Λογισμικού
Αντικειμενοστρεφείς Γλώσσες Προγραμματισμού (Java)
Τεχνολογίες επικοινωνίας Ανθρώπου - Υπολογιστή
Άριστη χρήση Η/Υ
Συνέπεια
Αξιοπιστία
Ευχέρεια στην επικοινωνία
Μεράκι και διάθεση για έρευνα

Επιθυμητά προσόντα:
Εμπειρία στην εκπαίδευση
Διδακτική και ερευνητική εμπειρία
Μεταπτυχιακό ή άλλο τίτλο σπουδών σε συναφές αντικείμενο

Το Κέντρο Σπουδών Αρνός προσφέρει:
Συνεχή κατάρτιση και εξέλιξη στο χώρο της on-line εκπαίδευσης (e-learning)
Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης σε νέες αγορές
Ευχάριστο και δημιουργικό εργασιακό περιβάλλον

Προσοχή, στο θέμα του e-mail να αναφέρεται ο κωδικός θέσης.
Κωδικός θέσης εργασίας: 5303

πατήστε εδώ για την αποστολή του βιογραφικού σας
Από το Blogger.