Προσωπικό Ασφαλείας Ελευσίνα, Μαγούλα

Η εταιρία OCEANIC SECURITY A.E. αναζητά φύλακες για να εργαστούν ως  προσωπικό ασφαλείας στην Αττική, στις περιοχές  της
Μαγούλας και της Ελευσίνας. Απαραίτητη προϋπόθεση η άδεια security και το απολυτήριο Λυκείου. 

Επικοινωνήστε στο τηλ. 6987851764 και την ηλεκτρονική διεύθυνση mourtzi.theo@gmail.comE-mail: mourtzi.theo@gmail.com
Τηλ. Επικοινωνίας: 6987851764
Fax:
web site:
Facebook:
Τύπος Απασχόλησης: Άλλο
Από το Blogger.