Μαθηματικός - Κόρινθος

Μαθηματικός με μεταπτυχιακές σπουδές, πείρα και μεταδοτικότητα παραδίδει κατ' οίκον ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου,
Λυκείου, ΕΠΑΛ και σε φοιτητές ΑΤΕΙ στην ευρύτερη περιοχή της Κορίνθου. Τηλ. επικ. 6972741013

E-mail: vtzetzoumis@hotmail.com
Τηλ. Επικοινωνίας: 6972741013
Fax:
web site:
Facebook:
Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης
Από το Blogger.