Προσωπικό Ασφαλείας, Αγ, Στέφανος Αττικής

Η εταιρία OCEANIC SECURITY A.E. αναζητά φύλακες για να εργαστούν ως προσωπικό ασφαλείας στην Αττική, στην περιοχή
Αγ. Στεφάνου. Απαραίτητη προϋπόθεση η άδεια security και το απολυτήριο Λυκείου. 

Επικοινωνήστε στο τηλ. 6987851764 και αποστείλλετε βιογραφικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση mourtzi.theo@gmail.com

E-mail: mourtzi.theo@gmail.com
Τηλ. Επικοινωνίας: 6987851764
Fax:
web site:
Facebook:
Τύπος Απασχόλησης: Άλλο
Από το Blogger.