Υπάλληλος γραφείου

Η ΘΡΕΨΙΣ “A-Ω” Μ. ΕΠΕ, εταιρεία διανομής Παραδοσιακών και Βιολογικών Προϊόντων, με όραμα τη διάδοση της Θεραπείας μέσω της
Τροφής, ζητά να ενισχύσει την ομάδα της και να προσλάβει:
Υπάλληλο γραφείου για γραμματειακή υποστήριξη, 25-35 ετών Απαραίτητα Προσόντα :
• Απόφοιτος Δευτεροβάθμιας ή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
• Άριστη γνώση MS Office και Τυφλού Συστήματος
• Καλή γνώση Αγγλικών
• Ισχυρή επικοινωνιακή και διαπραγματευτική ικανότητα
• Πνεύμα συνεργασίας, ομαδικότητας και ικανότητα εργασίας σε συνθήκες πίεσης
Επιθυμητά Προσόντα:
• Γνώση χειρισμού ERP της Singular Logic ή άλλου λογιστικού προγράμματος


Επισημαίνεται ότι είμαστε ανοικτοί στην αποστολή βιογραφικών από ενδιαφερομένους οι οποίοι δεν έχουν την επιθυμητή προϋπηρεσία αλλά μοιράζονται το όραμα της εταιρείας για την Διατροφική Θεραπεία.
Αποστολή βιογραφικών: info@threpsis.com  ή στο fax: 210 – 5315442E-mail: info@threpsis.com
Τηλ. Επικοινωνίας: 2105315440
Fax: 2105315442
web site:
Facebook:
Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης
Από το Blogger.