14 θέσεις εργασίας στο Δήμο Ωραιοκάστρου

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥθα προσλάβει ΔΈΚΑ ΤΕΣΣΕΡΕΣ(14) καθηγητές/ τριες Φυσικής Αγωγής,
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και με ωρομίσθια αποζημίωση.


Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία 18-65 ετών. Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 22 του υπαλληλικού κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση). Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με την υπάρ.26689/1-10-13 απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ 2527/Β/8-10-13) που αφορά ‘’ ’Εγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης Για Όλους’’

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν αίτηση (εντός δέκα ημερολογιακών ημερών από την τελευταία ημέρα δημοσίευσης της παρούσας στον τύπο) στα γραφεία του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, οδός Θεσσαλονίκης και Λόρδου Βύρωνα γωνία , 57013 Ωραιόκαστρο. , από 13-01- 2016 και έως 24-01-2016, ώρες 08,30 π.μ. έως 14,30 μ.μ. Πληροφορίες στο τηλ. 2310-690793,2310 020970.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

Αναδημοσίευση: e-dimosio.gr
Από το Blogger.