ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ

Το Club Med αναζητά για την ξενοδοχειακή του μονάδα «GREGOLIMANO» στην Λιχάδα Ευβοίας για την καλοκαιρινή σαιζόν
2016 (Απρίλιος-Οκτώβριος) ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ

Τα καθήκοντά σας
Εξασφαλίζετε την ιατρική βοήθεια στους πελάτες που την χρειάζονται: υποδοχή, εξέταση, υποστήριξη, κατεύθυνση, συμβουλευτική, θεραπεία και φροντίδα ή τους συνοδεύετε σε νοσοκομείο ή κλινική όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο.
Εκπαιδεύετε τους συναδέλφους σας των άλλων τμημάτων για το πώς να συμπεριφερθούν σε περίπτωση ατυχήματος
Κατέχετε προληπτικό ρόλο απέναντι στο προσωπικό
Ελέγχετε την υγιεινή και την ασφάλεια του Κέντρου διακοπών και υποδεικνύετε πιθανές δυσλειτουργίες
Συντηρείτε τον εξοπλισμό και τα υλικά του αναρρωτηρίου
Διαχειρίζεστε το στοκ και τις παραγγελίες υλικών
Δημιουργείτε και παρακολουθείτε τους φακέλους Europe Assistance
Συνεργάζεστε με τους τοπικούς ιατρούς και τις τοπικές ιατρικές υπηρεσίες.

Το προφίλ σας
Πτυχίο ΤΕΙ νοσηλευτικής , κάτοχος άδειας εξασκήσεως επαγγέλματος
Απταιστη γνώση γαλλικών και αγγλικών
Επιθυμητή εμπειρία στην παιδιατρική και τα επείγοντα περιστατικά
Τα δυνατά σας σημεία
Επαγγελματισμός
Συνέπεια
Διαθεσιμότητα
Διπλωματία
Καλές διαπροπωπικές σχέσεις

Προσφέρονται :
Μισθός και ασφάλιση
Διαμονή και διατροφή εντός του ξενοδοχείου καθώς και άλλα πλεονεκτήματα που συνδέονται με τη δραστηριότητα το Ομίλου Club Mediterranee
Επαγγελματική εξέλιξη και συνεχής εκπαίδευση
Προοπτική απασχόλησης σε ξενοδοχειακή μονάδα του εξωτερικού κατά την χειμερινή περίοδο.

Ανακαλύψτε τα επαγγέλματα μας στο www.clubmedjobs.gr και κάντε αίτηση online. 

Η εταιρεία ενημερώνει τηλεφωνικά μόνο τους υποψήφιους των οποίων τα προσόντα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης

Αναδημοσίευση: ergodotisi.gr
Από το Blogger.