Υπεύθυνος Αποθήκης

H εταιρεία Ελληνικά Γαλακτοκομεία Α.Ε (ΟΛΥΜΠΟΣ) ζητά να προσλάβει για τις εγκαταστάσεις της στο 27ο χλμ. Ε.Ο Αθηνών-Λαμίας
Υπεύθυνο αποθήκης

Οι υποψήφιοι:

Πτυχίο Ανώτατης εκπαίδευσης
Ηλικία έως 35 ετών
Πολύ καλή γνώση Η/Υ
Προϋπηρεσία όχι απαραίτητη
Ζήλο για την ανάπτυξη καριέρας
Δίπλωμα αυτοκινήτου
Η επιχείρηση:

Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης με ανάληψη ευρύτερων αρμοδιοτήτων
Σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον που προάγει και επιβραβεύει την πρωτοβουλία και την αποτελεσματικότητα
Ειδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης – επιμόρφωσης – καθοδήγησης των στελεχών

Πατήστε εδώ για την αποστολή του βιογραφικού σας

Από το Blogger.