Πωλήσεις - Εξυπηρέτηση Πελατών

Η Εταιρεία μας, ψάχνει για νέους συνεργάτες με εμπειρία στην πώληση για να τους εκπαιδεύσει ως συμβούλους ακινήτων, προκειμένου να
καλύψει τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες της σε πολλές περιοχές της Αττικής. 
Αξιοποιήστε τις ικανοτητές σας και την εμπειρία σας στις πωλήσεις για να εξασφαλίσετε αξιοπρεπές εισόδημα και μόνιμη εργασία χωρίς το άγχος της ανεργίας. 
Παρέχονται: 
- Μηνιαία αμοιβή Δραστηριότητας 
- Συνεχής εκπαίδευση από έμπειρα στελέχη της κτηματαγοράς. 
- 12ωρη γραμματειακή υποστήριξη. 
- Σύγχρονα εργαλεία marketing. 
- Εξασφαλισμένο πελατολόγιο Αγοραστών. 
- Ξένα πρότυπα λειτουργίας. 
- Ευχάριστο και σύγχρονο περιβάλλον εργασίας. 
- Μεγάλο χαρτοφυλάκιο ακινήτων. 
- Πλήρες μηχανογραφικό σύστημα. 
- Άριστες αμοιβές, μεγάλες ευκαιρίες εισοδήματος. 

Απαραίτητα: 
- Βασική γνώση στην χρήση υπολογιστών. 
- Μεταφορικό μέσο. 
- Ευχέρεια στην επικοινωνία 

Web: http://www.novarealestate.gr 
F: https://www.facebook.com/Nova.Real.Estate.Hellas 

Για ραντεβού Λεωφ. Κηφισίας 4, Μαρούσι 
Τηλ. Κέντρο: 6906758658 Κο Σπίγγο 
Βιογραφικά spigos@novarealestate.grE-mail: spigos@novarealestate.gr
Τηλ. Επικοινωνίας:
Fax:
web site:
Facebook:
Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης
Από το Blogger.