Λογιστής - Λογίστρια

Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕ ζητεί για Αθήνα Να απασχολήσει επαγγελματία Λογιστή-στρια


Για την θέση απαιτούνται:
Πτυχίο ΑΕΙ Λογιστικής κατεύθυνσης
Προϋπηρεσία σε οργανωμένο λογιστήριο 2-3 έτη
Ικανοποιητική γνώση ΕΓΛΣ, ΚΦΑΣ, ΚΒΣ και βασικές αρχές μισθοδοσίας
Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας. Θα εκτιμηθεί ως πρόσθετο προσόν η γνώση και δεύτερης γλώσσας.
Θα προτιμηθούν οι υποψήφιοι με δυναμική προσωπικότητα, ικανότητα προσαρμογής και συνεργασίας ως μέλη ομάδας επαγγελματιών – συνεργατών, συνέπεια στην τήρηση προθεσμιών και ικανότητα διεκπεραίωσης αποτελεσμάτων σε πιεστικό, απαιτητικό περιβάλλον.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν το βιογραφικό τους σημείωμα ηλεκτρονικά εδώ
ή να το αποστείλουν στο fax: 210 9246336.
Από το Blogger.