Οδηγός

Η Εταιρία Πετρελαιοειδών REVOIL ΑΕΕΠ επιθυμεί να προσλάβει Οδηγό (έδρα Αθήνα) - (Κωδ. Θέσης REV24)


Προφίλ εταιρίας:

Η REVOIL είναι μία δυναμικά αναπτυσσόμενη Εταιρεία Πετρελαιοειδών στην Ελληνική αγορά. Είναι εισηγμένη στο Χ.Α.Α. και κατέχει μερίδιο αγοράς άνω του 9% με δίκτυο 535 πρατηρίων. Στόχος της Εταιρείας είναι η συνεχής ανάπτυξη με καινοτομία, πρωτοπορία και σεβασμό στον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον.

Κύριες Αρμοδιότητες:
Φόρτωση και εκφόρτωση εμπορευμάτων
Μεταφορά και διανομή εμπορευμάτων σε σημεία πώλησης
Απαραίτητα προσόντα:
Πενταετή τουλάχιστον προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
Επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης Έ κατηγορίας
Κάτοχος πιστοποιητικού ADR
Απολυτήριο Λυκείου
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
Ικανότητα εργασίας και επικοινωνίας σε συνθήκες πίεσης

πατήστε εδώ για την αποστολή του βιογραφικού σας
Από το Blogger.