Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ οργανισμός Aegean Omiros College ζητά έμπειρους Receptionist. Απαραίτητα προσόντα:
εμπειρία τουλάχιστον 5 χρόνια στη θέση, γνώση Η/Υ και πολύ καλή γνώση Αγγλικών.

Αποστολή Βιογραφικού
 
Top