Μεσίτες Ακινήτων

Η NOVA Real Estate, ψάχνει συνεργάτες για να τους εκπαιδεύσει ως συμβούλους ακινήτων, προκειμένου να καλύψει τις συνεχώς
αυξανόμενες ανάγκες της σε πολλές περιοχές της Αττικής.Παρέχονται:
- Αμειβόμενη και συνεχής εκπαίδευση από έμπειρα στελέχη της κτηματαγοράς.
- 12ωρη γραμματειακή υποστήριξη,
- Σύγχρονα εργαλεία marketing.
- Εξασφαλισμένο πελατολόγιο ζητήσεων.
- Ξένα πρότυπα λειτουργίας.
- Ευχάριστο και σύγχρονο περιβάλλον εργασίας.
- Μεγάλο χαρτοφυλάκιο ακινήτων.
- Πλήρες μηχανογραφικό σύστημα.
- Μηνιαίες αμοιβές, μεγάλες ευκαιρίες εισοδήματος.

Απαραίτητα:
- Βασική γνώση στην χρήση υπολογιστών.
- Μεταφορικό μέσο.
- Ευχέρεια στην επικοινωνία
Γραφεία: 
Λεωφ. Κηφισίας 4, Μαρούσι 
Λεωφ. Αλίμου 46, Άλιμο

Για ραντεβού Λεωφ. Κηφισίας 4, Μαρούσι
Τηλ. Κέντρο: 6906758658 Κο Σπίγγο

Βιογραφικά στο spigos@novarealestate.gr
E-mail: spigos@novarealestate.gr
Τηλ. Επικοινωνίας: 6906758658
Fax:
web site:
Facebook:
Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης
Από το Blogger.