Ζητείται Γραμματέας

Η φαρμακευτική εταιρεία Verisfield (UK) Ltd ΖΗΤΑ ΝΑ ΚΑΛΥΨΕΙ ΑΜΕΣΑ Θέση Γραμματείας Προφίλ υποψηφίου:
Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
Άριστη γνώση χειρισμού προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών (MS OFFICE, δακτυλογράφηση)
Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
Η εταιρεία προσφέρει:
Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης
Ελκυστικό πακέτο αποδοχών
Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 


Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν βιογραφικό σημείωμα (Κωδ. Θέσης: CV_GR_01_01_16) 

Όλα τα βιογραφικά θα αντιμετωπιστούν εμπιστευτικά

πατήστε εδώ για την αποστολή του βιογραφικού σας

Από το Blogger.