ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ

Η ELITE TEXTILE Ε.Π.Ε., εταιρεία παραγωγής & εμπορίας λευκών ειδών, η οποία δραστηριοποιείται με επιτυχία στο χώρο πάνω από μία
δεκαετία, αναζητά υπάλληλο για την κάλυψη της παρακάτω θέσης ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ (Κηφισιά)


ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Διαχείριση τμήματος αποθήκης:
Οργάνωση και διαχείριση παραλαβών εμπορευμάτων (επιστροφών & εισαγωγών)
Οργάνωση και διαχείριση αποστολών εμπορευμάτων (εγχώριων πωλήσεων & εξαγωγών)
Φορτώσεις-εκφορτώσεις

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Απόφοιτοι Λυκείου
Ηλικία από 25-35 ετών
Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών ως αποθηκάριος
Απαραίτητη γνώση MS-Office (ειδικά MS-Excel & MS-Outlook)
Απαραίτητη γνώση Αγγλικών (επιπέδου First Certificate – Lower)
Απαραίτητη γνώση WMS ή άλλου συστήματος διαχείρισης αποθήκης
Επιθυμητή γνώση συστήματος RS ID
Ενδιαφέρον, διάθεση και θέληση για εργασία

ΘΑ ΕΚΤΙΜΗΘΟΥΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ
Επαγγελματική Άδεια Οδήγησης 

ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ:
Βασικό πακέτο αποδοχών
Άμεση πρόσληψη

πατήστε εδώ για την αποστολή του βιογραφικού σας
Από το Blogger.