Λογιστής /τρια

Η βιομηχανία επεξεργασίας και εμπορίας μαρμάρων και φυσικών πετρωμάτων STONE  GROUP INTERNATIONAL (MARMOR SG
SA), ζητεί να καλύψει την παρακάτω θέση: Λογιστής /τρια
(κωδ. VER_ACC) Έδρα: ΒΕΡΟΙΑ
Απαιτούμενα προσόντα:
Πτυχίο AEI/ΤΕΙ Λογιστικής κατεύθυνσης
5 έτη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
Γνώσεις Λογιστικής, ευχέρεια σε λογιστικές καταχωρήσεις, ΦΠΑ
Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
Ικανότητες προγραμματισμού, οργάνωσης και υπευθυνότητας
Πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας

Πατήστε εδώ για την αποστολή του βιογραφικού σας
Από το Blogger.