Πωλητής-τρια

Η εταιρία Provil που δραστηριοποιείται στο χώρο της παραγωγής προϊόντων για τη γαστρονομία, ζητά Πωλητή-τρια για την υποστήριξη
πελατών στην μαζική εστίαση (food service) για την περιοχή της Αττικής.


Προσόντα:
Προϋπηρεσία 2-3 χρόνια  σε αντίστοιχη θέση
Πτυχίο αντίστοιχου τμήματος πωλήσεων ή γνώστης αντικειμένου μαγειρικής θα θεωρηθεί προσόν
Καλή γνώση Αγγλικών
Γνώση H/Y
Δίπλωμα οδήγησης
Ηλικία 28-35 ετών
Αναλυτική σκέψη
Δυνατότητα ταξιδίων
Ικανότητα επικοινωνίας
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
Κύρια καθήκοντα:
Υπεύθυνος για την επίτευξη ποιοτικών και ποσοτικών στόχων του τομέα του
Ανάπτυξη και αξιολόγηση της αγοράς
Τεχνική υποστήριξη
Προετοιμασία και υποβολή Reports προς την διεύθυνση πωλήσεων
Η εταιρεία προσφέρει:
Εκπαιδευτική υποστήριξη
Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
Δυνατότητες προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης
Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών (μισθός, bonus, ιδιωτική ασφάλιση, μέσα υποστήριξης εργασίας)

πατήστε εδώ για την αποστολή του βιογραφικού σας
Από το Blogger.