ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

E-MAIL c.ks37@yahoo.com

E-mail: C.KS37@YAHOO.COM
Τηλ. Επικοινωνίας:
Fax:
web site:
Facebook:
Τύπος Απασχόλησης: Συνεργασία
Από το Blogger.