Πωλήτριες καταστημάτων Θεσσαλονίκης

Πωλήτριες καταστήματος λιανικής ζητούνται από την εισαγωγική εταιρεία VICKO AE για την περιοχή του κέντρου και της ανατολικής
Θεσσαλονίκης.
 Επιθυμητά προσόντα :

Ηλικία 25-35 ετών
Απόφοιτες Λυκείου
Καλή γνώση Αγγλικών
Γνώσεις χειρισμού Η/Υ
Προϋπηρεσία απαραίτητηΠατήστε εδώ για την αποστολή του βιογραφικού σας

Από το Blogger.