Ζητούνται ηλεκτρονικοί και ηλεκτρολόγοι

Ζητούνται ηλεκτρονικοί και ηλεκτρολόγοι για εργασία ως  τεχνικοί σε βλάβες και επεκτάσεις τηλεπικοινωνιακών δικτύων με έδρα τη
Θεσσαλονίκη και πρόθεση για εργασία σε όλη την Ελλάδα. Αποστολή βιογραφικών στο job@kmdkat.gr

E-mail: job@kmdkat.gr
Τηλ. Επικοινωνίας:
Fax:
web site:
Facebook:
Τύπος Απασχόλησης: Άλλο
Από το Blogger.