ΔΙΑΝΕΜΗΤΡΙΕΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΣΕ ΦΑΝΑΡΙΑ-ΣΧΟΛΕΙΑ-ΣΤΑΘΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ

Οι διανεμήτριες, υπό τις οδηγίες του προϊσταμένου διανομής, είναι υπεύθυνες για τη διανομή εντύπων σε σταθερά σημεία (φανάρια-
σχολεία-σταθμούς μετρό κλπ) βάσει των διαδικασιών της εταιρείας.Προσόντα:
• Επαγγελματισμός.
• Συνέπεια.
• Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες και άπταιστα Ελληνικά.
• Ομαδικό πνεύμα.
• Ευχάριστη προσωπικότητα.
• 18-35 ετών.

Προσφέρουμε 
• Καθημερινή ή part-time απασχόληση.
• Δυνατότητα άμεσης απασχόλησης.
• Υψηλές αποδοχές.
• Άριστο εργασιακό περιβάλλον.
• Διαρκή εκπαίδευση.
• Προοπτικές επαγγελματικής ανάπτυξης.

E-mail: hr@greenpromotions.gr
Τηλ. Επικοινωνίας: 2106614590
Fax:
web site:
Facebook:
Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης
Από το Blogger.