Ζητείται Γραμματέας

Εταιρία που δραστηριοποιείται στον χώρο της υγείας αναζητά ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ


Προφίλ/Προσόντα υποψηφίου
Πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ
Άριστη γνώση Αγγλικής και άριστη γνώση Η/Υ (WORD, EXCEL, POWER POINT)
Άριστες επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες
Ικανότητα δημιουργίας σχέσεων εμπιστοσύνης
Θετική, ευχάριστη, προσωπικότητα με ομαδκό πνεύμα
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ
Μισθό αναλόγως προσόντων και προυπηρεσίας
Ευκαιρία για διάκριση και εξέλιξη σε μια ταχέως αναπτυσσόμενη εταιρία
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους στο

Αποστολή Βιογραφικού

Από το Blogger.