Αποθηκάριοι για Θεσσαλονίκη

Εργάτες αποθήκης 20-35 ετών ζητούνται από την εισαγωγική εταιρία VICKO AE για την περιοχή του κέντρου και της Ανατολικής
Θεσσαλονίκης. Επιθυμητά προσόντα :

Απόφοιτοι Λυκείου
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
Γνώσεις χειρισμού Η/Υ
Οργανωτικοί


Πατήστε εδώ για την αποστολή του βιογραφικού σας
Από το Blogger.