Γραμματέας - Θεσσαλονίκη

Γραμματέας ζητείται για την υποστήριξη του εμπορικού τμήματος.

Επιθυμητά προσόντα:

Ηλικία 25-40 ετών
Άριστη γνώση της Αγγλικής (προφορική & γραπτή)
Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ (MS Office, E.R.P., Internet, e-mail)
Εμπειρία στην αρχειοθέτηση – καταχώρηση – τήρηση διαδικασιών
Οργανωτική & τυπική

Πατήστε εδώ για την αποστολή του βιογραφικού σας
Από το Blogger.