ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ - ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ARCTIUM - ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Δραστηριοποιούμαστε στο χώρο της Υγιεινής Διατροφής και ζητούμε άμεσα ανεξάρτητο συνεργάτη από
25 ετών, για τα  παρακάτω τμήματα της εταιρίας μας:
α) Εμπορικό τμήμα
β) Τμήμα ανάπτυξης και διοίκησης συνεργατών
Δυνατότητα μερικής ή πλήρους απασχόλησης κατ’ επιλογή του ενδιαφερομένου.
Tηλ.: 213.027.62.14
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ : arctium@hol.gr

E-mail: arctium@hol.gr
Τηλ. Επικοινωνίας: 2130276214
Fax:
web site:
Facebook:
Τύπος Απασχόλησης: Μερική
Από το Blogger.