Μοντέλα για γνωστή εταιρεία βαφών μαλλιών

Ζητούνται κοπέλες 18-40 ετών ως μοντέλα για παρουσιάσεις-σεμινάρια (βαφή, κουρέματα, χτενίσματα) γνωστής εταιρείας
βαφών μαλλιών. Πληροφορίες , βιογραφικά στο anna.cordi@hotmail.com





E-mail: anna.cordi@hotmail.com
Τηλ. Επικοινωνίας:
Fax:
web site:
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100006916457068
Τύπος Απασχόλησης: Μερική
Από το Blogger.