Βοηθός Λογιστή - Αθήνα

Όμιλος Εταιρειών με πολυετή παρουσία και ηγετική θέση στην Ελληνική Αγορά στον κλάδο των Μηχανημάτων Δάσους,Αγρού και
Κήπου, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη ζητά ΒΟΗΘΟ ΛΟΓΙΣΤΗ - Αθήνα
Απαραίτητα Προσόντα:
Πτυχίο ΑΕΙ – ΤΕΙ
Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών
Εμπειρία σε τήρηση μηχανογραφημένης αποθήκης
Εμπειρία τιμολόγησης εμπορευμάτων
Καλή γνώση Γ.Λ.Σ., Κ.Φ.Α.Σ., Ε.Λ.Π.
Ηλικία έως 35 ετών (εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες)
Γνώση Αγγλικής γλώσσας & χρήσης Η/Υ
Οργανωτικές ικανότητες, μεθοδικότητα & πνεύμα συνεργασίας
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να 
στείλουν Βιογραφικό Σημείωμα αναφέροντας
Κωδ. Θέσης: ΒΛ1 – 02.16

Αποστολή Βιογραφικού

Από το Blogger.