Επιμέλεια κειμένων

Έμπειρη φιλόλογος αναλαμβάνει τη διόρθωση και επιμέλεια κειμένων και πτυχιακών εργασιών, καθώς και τη δακτυλογράφηση
αυτών σε μονοτονικό και πολυτονικό σύστημα. Τηλ. 6907039815, email: thalkafe@gmail.comE-mail: thalkafe@gmail.com
Τηλ. Επικοινωνίας:
Fax:
web site:
Facebook:
Τύπος Απασχόλησης: Άλλο
Από το Blogger.