Τεχνίτες ξυλουργοί

Ζητούνται έμπειροι Τεχνίτες Ξύλου - Ξυλουργοί από Κατασκευαστική Εταιρεία που ασχολείται με ξύλινες κατασκευές,
με έδρα την Βι. Πε. Θεσ/κης, Τηλ. : 2310795796 , email: production@euroco.gr

E-mail: production@euroco.gr
Τηλ. Επικοινωνίας: 2310795796
Fax:
web site:
Facebook:
Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης
Από το Blogger.