ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ

Πτυχιούχος ΑΤΕΙ Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, επιθυμώ να εργαστώ σε λογιστικό γραφείο. Πτυχίο Αγγλικών Lower.
Γνώσεις Πληροφορικής και συστημάτων MS Office.
23 ετών με κάρτα ανεργίας σε ισχύ
Απασχόληση (Πλήρη, μερική, εθελοντική)

E-mail: nikosdrou@yahoo.gr
Τηλ. Επικοινωνίας: 6983020655
Fax:
web site:
Facebook:
Τύπος Απασχόλησης: Εθελοντική
Από το Blogger.