Υπάλληλος Γραφείου

Η Rainbow Waters®, No1 εταιρία ψυκτών & οικιακών φίλτρων νερού στην Ελλάδα, ζητά για πρόσληψη Υπάλληλο Γραφείου (Αθήνα)

(κωδ. Θέσης ΑΚ001) Κύριες Αρμοδιότητες:
Καταχώρηση παραστατικών δαπανών – πωλήσεων
Συμφωνία υπολοίπου προμηθευτών
Συμφωνία και είσπραξη απαιτήσεων
Τιμολόγηση πελατολογίου
Απαραίτητα Προσόντα:
Πτυχίο τουλάχιστον Τ.Ε.Ι στον τομέα της Λογιστικής / Οικονομικής κατεύθυνσης
Τουλάχιστον 2 χρόνια εμπειρία σε αντίστοιχη θέση αναλογούντων προσόντων
Άριστη γνώση των προγραμμάτων MS-Office (ιδίως ms-excel και ms-outlook)
Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
Ικανότητα εργασίας υπό πίεση
Άριστες επικοινωνιακές & οργανωτικές ικανότητες
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες υποψηφίους)
Επιθυμητά προσόντα θα θεωρηθούν:
Εμπειρία σε ERP συστήματα
Προσφέρονται:
Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, συνεχής εκπαίδευση και δυνατότητα προσωπικής και επαγγελματικής εξέλιξης σε ένα σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας.Αναδημοσίευση - Αποστολή Βιογραφικού
Από το Blogger.