10 θέσεις εργασίας στο Δήμο Κατερίνης

Η ΔΗΜΟΤΙΙΚΗ ΚΟΙΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΙΧΕΙΙΡΗΣΗ Δ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΙΝΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης , ανά ειδικότητα ως εξής:

7 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
2 ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
1 ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν στη Η.Κ.Ε. Η.Κ. (Γραφείο 20 – Β’ όροφος), τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Φωτ/φο αστυνομικής ταυτότητας.
2. Βασικό τίτλο σπουδών.
3. Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία μας).
4. Υπεύθυνη δήλωση (χορηγείται από την υπηρεσία μας).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 1 Μαρτίου 2016 μέχρι και τις 5 Μαρτίου 2016.

Προκήρυξη

Αναδημοσίευση: e-dimosio.gr
Από το Blogger.