185 προσλήψεις στο Γενικό Νοσοκομείο Θήρας

Η Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ προσωπικό συνολικού αριθμού 185 ατόμων των κλάδων και κατηγοριών όπως
αποτυπώνονται στο ακόλουθο πίνακα να υποβάλλουν την αίτησή τους για πρόσληψη στην Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση έκτακτων και εποχιακών αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας για χρονικό διάστημα ενός έτους, δυνάμενου να παραταθεί για ακόμη ένα έτος. Οι αιτήσεις όπως ορίζεται από την παρ. 3 του άρθρου 64 του Ν. 4368/21-2-2016 θα αξιολογηθούν από το Δ.Σ. της Εταιρείας κατόπιν διαδικασίας η οποία έχει εγκριθεί με την υπ’ αρ. 6θέμα 12/18-3-2016 απόφαση Δ.Σ. Οι θέσεις είναι: 


Διαβάστε αναλυτικά στο e-dimosio.gr
Από το Blogger.