Ζητείται Γραμματέας στη Κηφισιά

Ο ΦΟΡΕΑΣ πιστοποίησης DQS Ελλάς ζητεί Γραμματέα με τουλάχιστον διετή εμπειρία. Άριστη γνώση Ελληνικών,
Αγγλικών, αρχειοθέτησης και χρήσης Η/Υ. Γνώση Γερμανικών θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν. 


Αποστολή Βιογραφικού
Από το Blogger.