Γραμματέας στη Θεσσαλονίκη

Ο Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» Ν. Θεσσαλονίκης είναι μη κερδοσκοπικό σωματείο, το οποίο έχει ως
στόχο την ψυχοκοινωνική στήριξη των γυναικών που νοσούν αλλά και την προώθηση της πρόληψης – ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού, μέσα από τη λειτουργία πολλών προγραμμάτων.
Το Άλμα Ζωής Ν. Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της κάλυψης των αναγκών του, ζητεί άτομο για τη θέση της Γραμματείας για 4ωρη πρωινή ημιαπασχόληση.
Απαραίτητα προσόντα:
Πτυχίο Γραμματειακής υποστήριξης ή εναλλακτικά Πληροφορικής 
Γνώσεις αρχειοθέτησης και οργάνωσης γραφείου
Προϋπηρεσία σε συναφές αντικείμενο τουλάχιστον 1 έτους
Άριστη χρήση Η/Υ, Google tools for Business, Κοινωνικών Δικτύων
Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας
Άριστες Οργανωτικές και Επικοινωνιακές ικανότητες
Ομαδικότητα, συνεργασία, ευελιξία
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: almazoisthessalonikis@gmail.com αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με φωτογραφία και συνοδευτική επιστολή.
Δεκτές θα γίνουν μόνο οι αιτήσεις που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, με τελική ημερομηνία υποβολής την Παρασκευή 18 Μαρτίου 2016.

Αναδημοσίευση: proslipsis.gr
Από το Blogger.