Υπεύθυνος Αποθήκης

Η ΝΙΜΑ ΑΒΕΕ δραστηριοποιείται στο χώρο της παραγωγής και της πώλησης λευκών ειδών εντός και εκτός Ελλάδος από το 1985.
Με σύγχρονες εγκαταστάσεις και άριστο, αξιοκρατικό περιβάλλον εργασίας, η εταιρεία μας είναι σήμερα από τις μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου.Ζητεί

Υπεύθυνο Αποθήκης

Περιγραφή θέσης:

Αναφέρεται στον Logistics Manager που είναι υπεύθυνος για την έκδοση δελτίων του back office και την διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών της αποθήκης και της διακίνησης.

Απαραίτητα προσόντα:

Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση
Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ επιθυμητό
Πολύ καλή γνώση ERP συστημάτων (κατά προτίμηση ENTERSOFT) και μηχανογραφημένης λογιστικής
Γνώση WMS (κατά προτίμηση Key Warehouse - Novacom)
Άριστη χρήση Η/Υ
Γνώση  ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Άριστη γνώση διαδικασιών Logistics: φόρτωση, παραλαβές, ενδοδιακινήσεις, έλεγχος παραγγελιών, αλλαγές - διαμόρφωση θέσεων
Πολύ καλές οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες,  αποδεδειγμένα και με προϋπηρεσία
Πολύ καλή επικοινωνιακή ευχέρεια και διαπραγμάτευση με πελάτες, προμηθευτές, συνεργάτες. 
Όρεξη για σκληρή δουλεία
Ηλικία έως 40 ετών
Παροχές:
Μισθός ανάλογα με τα προσόντα του υποψήφιου
Δυναμικό εργασιακό περιβάλλον με προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης

 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΟΣΟΥΣ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΤΑ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ


Αποστολή Βιογραφικού
Από το Blogger.