Οδηγός - Αθήνα

Η εταιρεία 3P SALADS ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΕ με έδρα στη Καρδίτσα επιθυμεί να προσλάβει άμεσα οδηγό για το υποκατάστημά της στην
Αθήνα που βρίσκεται στη περιοχή Αχαρναί. 
Απαιτούμενα Προσόντα
Κάτοικος Αττικής
Ηλικία 30-40 ετών
Τουλάχιστον 3 χρόνια επαγγελματική εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
Δίπλωμα οδήγησης  Ε κατηγορία
Πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας (Π.Ε.Ι)
Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά
Δυναμική προσωπικότητα με ομαδικό πνεύμα
Ικανότητα εργασίας σε πιεστικές συνθήκες
Η εταιρεία προσφέρει
Μόνιμη απασχόληση
Σταθερό και εγγυημένο εισόδημα
Σύγχρονο περιβάλλον εργασίας

Αποστολή Βιογραφικού
Από το Blogger.