Ενεργειακά Πιστοποιητικά-Επιθεώρηση Κτιρίων

Ειδικές Υπηρεσίες Ακινήτων:Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων(ΠΕΑ) 

-Για Ενταξη σε Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ'ΟΙΚΟΝ"

-Για Μεταβιβάσεις-Μισθώσεις Ακινήτων 
-Για Ενεργειακή Αναβάθμιση με Ανακαίνιση ... 
*Με συνέπεια-Φιλικά-Οικονομικά
========================================
(*"Τεχνοδιάσταση"* -Χρ.Νικόπουλος Πολ.Μηχ.*Ενεργειακός Επιθεωρητής*-Δυτ.Μακεδονία/Καστοριά-Κεντρ.Μακεδονία/Θεσνίκη www.nikopoulos-chris.blogspot.com   κιν. 6937442620  )E-mail: info.ejobnet@gmail.com
Τηλ. Επικοινωνίας: 6937442620
Fax:
web site: www.nikopoulos-chris.blogspot.com
Facebook: https://www.facebook.com/nikopoulos.chris/
Προσφορές σε άνεργους: Προσφέρονται
Από το Blogger.