Πωλητής και Τεχνίτες σιδήρου στο Ηράκλειο

H εταιρεία κουφωμάτων "Αναδόμηση" στο Ηράκλειο Κρήτης αναζητά:
1. Πωλητή.
Προσόντα υποψήφιου:
- Απόφοιτος Δευτεροβάθμιας ή Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
- Προηγούμενη εμπειρία σε πωλήσεις τουλάχιστον 4 ετών
- Κατοχή διπλώματος οδήγησης
- Γνώση χρήσης Η/Υ
- Ηλικίας έως 40 ετών.

Παρέχεται: Πλήρης εκπαίδευση, τηλέφωνο, όχημα, ασφάλιση, εγγυημένος μισθός και Bonus καθώς και προοπτικές εξέλιξης.

2. Τεχνίτες σιδήρου και μεταλλικών κατασκευών- Τοποθετητές.
Προσόντα υποψήφιων:
- Προηγούμενη εμπειρία τουλάχιστον 6 ετών σε αντίστοιχη θέση
- Εμπειρία σε τοποθετήσεις κουφωμάτων
- Ηλικίας έως 45 ετών
- Σχετικές σπουδές θα συνεκτιμηθούν.

Παρέχεται διαμονή.

Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.ana-domisi.com
Για αποστολή βιογραφικών: info@ana-domisi.com

Αναδημοσίευση: career.duth.gr
Από το Blogger.