Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων Συνεργατών Ενημέρωσης

Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS και Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, στο πλαίσιο του Έργου
«Ολοκληρωμένη εκστρατεία ενημέρωσης & πληροφόρησης για την πρόληψη- μείωση της πλαστικής σακούλας στο θαλάσσιο περιβάλλον» με ακρωνύμιο «LIFE DEBAG» και κωδικό LIFE14 GIE/GR/001127, που υλοποιείται με τη συνεισφορά του χρηματοδοτικού εργαλείου LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Συνεργατών Ενημέρωσης πόρτα-πόρτα (Door-to-Door Campaigners).

Οι Συνεργάτες θα αναλάβουν την ενημέρωση κατοίκων -νοικοκυριών ή/και επιχειρήσεων- της Σύρου (προφορική ενημέρωση και διανομή υλικού πόρτα-πόρτα).

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των δικαιολογητικών: 04-04-2016

Πληροφορίες: 210-8228795 (Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS) & 212-1044465 (Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης)

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης, παρακαλούμε ακολουθήστε τον επόμενο σύνδεσμο: http://goo.gl/R9KbH7
E-mail: coasts@medsos.gr
Τηλ. Επικοινωνίας: 2108228795
Fax: 2108228795
web site: http://medsos.gr/
Facebook: https://www.facebook.com/MedSOS
Τύπος Απασχόλησης: Εποχιακή
Από το Blogger.