ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

Πτυχιούχος Cambridge Proficiency, κάτοχος επάρκειας και άδειας διδασκαλίας, με πολυετή πείρα παραδίδει μαθήματα
Αγγλικών στα επίπεδα Beginner, Elementary (A1), Lower Intermediate (A2),Intermediate (B1). Ώρες επικοινωνίας: 14:00 - 22:00


E-mail: irinikrl@hotmail.com
Τηλ. Επικοινωνίας: 6948443189
Fax:
web site:
Facebook:
Τύπος Απασχόλησης: Μερική
Από το Blogger.