20 θέσεις εργασίας στο Δήμο Κερατσινίου Δραπετσώνας

Ο Δήμαρχος Κερατσινίου Δραπετσώνας ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού είκοσι (20) ατόμων και συγκεκριμένα δύο (2) τεχνιτών ελαιοχρωματιστών ΔΕ, δύο (2) τεχνιτών
σιδηρουργών ΔΕ, τριών (3) τεχνιτών υδραυλικών ΔΕ και δέκα τριών (13) εργατών κήπων ΥΕ ,με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Ελ. Βενιζέλου 200 (Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού) από την Παρασκευή 1 Απριλίου -2016 έως και την Τρίτη 5 Απριλίου 2016 και κατά τις ώρες 08:30 π.μ – 15:00μ.μ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 213-2074641.

Προκήρυξη

Αναδημοσίευση: e-dimosio.gr
Από το Blogger.