42 θέσεις εργασίας στο Δήμο Πειραιά

Ο Δήμαρχος Πειραιά, προκειμένου να προσλάβει σαράντα δύο (42) συνολικά άτομα και συγκεκριμένα τριάντα (30) ΥΕ Εργάτες-τριες πρασίνου, δέκα (10) ΔΕ Δενδροκηπουρούς και
δύο (2) ΔΕ Χειριστές φορτωτή με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου δίμηνης διάρκειας, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών – εποχικών αναγκών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αιτήσεις στην Υπηρεσία μας, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών (από 12-04-2016 έως και 18-04-2016).

Προκήρυξη

Αναδημοσίεση: e-dimosio.gr
Από το Blogger.